Ny säkerhetsbok avslöjar dolda faror i avloppssystem

En dödlig explosion på ett avloppsreningsverk i Florida ledde in två Xylem-medarbetare på en sex år lång resa för att förbättra säkerheten för avloppsarbetare. Deras nya bok bygger på forskning och rapporter om några av de största olyckorna i modern tid.

Impeller har talat med Amy Forsgren, teknisk skribent på Xylem, som har skrivit den nya boken Airborne Occupational Hazards in Sewer Systems tillsammans med Kristina Brinck, informationsdesigner på Xylem.

Varför ville ni skriva den här boken?

Jag fick idén till den 2010 när jag läste om den fruktansvärda olyckan på ett avloppsreningsverk i Florida. Det var en fullständigt onödig olycka där två människor dog en fasansfull död. Anläggningen hade struntat i några mycket grundläggande säkerhetsrutiner. De hade skickat ut personal för att svetsa toppen på en tank full med metanol utan att vidta rätt säkerhetsåtgärder och värmen som utvecklades under arbetet orsakade en explosion av eld.

Jag blev så arg – det skulle inte förvåna mig om det pyste ånga ur öronen på mig. Jag råkade stöta på Markus Holmberg, som är vår säkerhetschef på Xylem, och berättade för honom om olyckan och hur upprörd jag var. Han sade: ”Vad tänker du göra åt det?” Kristina och jag bestämde oss då för att skriva en bok om säkerhet.

Vad ville ni att bokens fokus skulle vara?

Det växte fram under de sex åren det tog att skriva den. I stället för att titta på avloppsvattenrening i allmänhet bestämde vi oss för att fokusera på luftburna faror. På reningsverk utgör de vanligaste farorna samma faror som finns inom många andra industrier, som risken för att falla, få elstötar eller klämma sig i rörliga delar. Det finns redan mängder av böcker på det temat, inte nödvändigtvis för reningsverk men för industriell verksamhet i allmänhet.

Men avloppssystemen har en mycket speciell atmosfär eftersom avloppsvatten kan innehålla metan, som är explosivt, och svavelväte, som är mycket giftigt om man andas in det. Bägge två bildas när avfall bryts ned. När man diskuterade dessa gaser i många säkerhetsböcker konstaterade vi att man sade: ”De utgör egentligen ingen fara såvida du inte måste arbete i ett avlopp.” Vi letade men kunde inte hitta några böcker som tog upp de särskilda omständigheterna för avloppssystem.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Vilka hoppas ni kommer att läsa er bok?

Ingenjörer som arbetar för kommunala vatten- och avloppssystem. Alla som ska skicka ned någon i ett avloppssystem. Vi vill att de ska känna till vilka faror som finns där nere, dit de skickar ned människor. Det är vårt huvudsyfte. Men även kapitlet om svavelväte kommer att vara av intresse för andra som bedriver arbetsmiljöforskning om svavelväte, framförallt den statistiska analysen vi gör. Jag tror att vi är först i världen med att sammanfatta den här informationen om svavelväte.

Vad lärde ni er om svavelväte?

Vad vi gjort i vår bok är att sammanfatta alla forskningsresultat om biologiska markörer och dödsfall orsakade av svavelväte från Japan och USA, vilket ingen hade gjort tidigare. För åtta år sedan var det populärt att begå självmord med hjälp av svavelväte i Japan. Över 100 människor tog livet av sig på det sättet, nästan uteslutande unga män.

Men det var även några olyckor som ledde till dödsfall. I ett fall var det en person som hade gått in i badrummet för att begå självmord. När den ena föräldern ryckte i den låsta badrumsdörren var det tillräckligt för att gasen skulle läcka ut. Gasen är så dödlig att den dödade även föräldern.

Vad vi fann var att många människor har dött av svavelväte och eftersom det dödar så snabbt visar det inte några spår i urinen och ofta inte ens i blodet. Vi har nu data som visar att man kan dö av höga halter av svavelväte utan att några spår av det kommer att upptäckas i en obduktion. Detta är viktigt att känna till när orsaken till dödsfall på arbetsplatser ska fastställas.

Hur arbetade du och Kristina tillsammans?

amy-and-kristinaNågra veckor efter att jag hade läst om olyckan i Florida pratade jag med Kristina om det. Hon är journalist i grunden. Jag sade att det fanns hundratals säkerhetsböcker utgivna men ingen som läser dem. Hon sade: ”Det är för att de är så tråkiga, Amy.” Så vi började prata om hur man skulle kunna göra en bok som var mycket mer intressant. Vi bestämde oss till slut att hänvisa till verkliga olyckshändelser i texten överallt där det var möjligt och välja ut några av dem som vi skulle kunna studera mer ingående. Så Kristina undersökte stora olyckor och ägnade mycket tid åt research medan jag läste igenom allt och skrev kapitlen.

Vad är det som är så intressant med svavelväte?

Det som intresserar mig är diskrepansen mellan riskerna med det och vår syn på det. Svavelväte stinker ju som ruttna ägg, vilket är en lukt som vi alla känner igen och inte tar på särskilt stort allvar. Men det är lika giftigt som cyanid. Det är en extremt giftig gas, och det i sig är fascinerande. Av de människor som dör av gaser inom industrin i USA är den största orsaken kolmonoxidförgiftning. Näst största orsak är svavelväte. Metangas och gasläckor får all uppmärksamhet, men svavelväte skadar i själva verket många fler.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Först och främst ta prover på luften och att ha en mask till hands att sätta på. Det är viktigt. Ur ett arbetsgivarperspektiv är utbildning viktigt och att ha ett säkerhetsprogram inrättat så att folk verkligen tar alla prover innan de kliver ned i avloppssystemet och använder rätt utrustning. Det finns mängder av luftprovare på marknaden som både är mycket lätta att använda och inte är särskilt dyra.

Hur många människor utsätts för svavelväte varje år?

I USA dör i genomsnitt två människor varje år av svavelväte under avloppsarbete. Det finns även många som skadas. Bakom varje dödsfall finns det förmodligen ett stort mörkertal av personer som fått så pass svåra skador av exponeringen att de behövt läkarvård. En av myterna är att om du inte dör så klarar du dig oskadd. Det är inte sant. Svavelväte kan orsaka alla sorters neurologiska problem och hjärnskador – det kan förstöra ens liv och splittra familjer.

Finns det fler intressanta upptäckter ni avslöjar i er bok?

Något som förvånande mig väldigt mycket var när vi började titta på AIDS i avloppssystem. För några år sedan kretsade allt kring AIDS och många säkerhetstekniker hävdade att det förekom AIDS-exponering i avloppssystemen. Det visade sig att faran för AIDS i avloppssystemen är lika med noll, eftersom viruset inte överlever särskilt länge utanför en cell. Så detta är åtminstone en fara vi kan stryka från listan. Hepatit, däremot, är fortfarande en stor fara, liksom stelkramp och parasiter som sprids alltmer i våra avloppssystem.

Hur känns det nu när boken har släppts?

Jag hoppas att vi har gjort något som kan komma andra till hjälp. Vi är så glada över allt stöd vi fått från Xylems ledning. Vi har också fått mycket hjälp av dr Per Hedmark, som är forskare på Xylem.

När förlaget började samla vitsord till omslaget vände de sig till en av de mest välkända forskarna på området svavelväte, Tee Guidotti. Han skrev: ”Den här boken kommer alla som arbetar med folkhälsa att ha stor användning av och den lär bli oumbärlig för civilingenjörer som ska konstruera kommunala avloppssystem. Den kan mycket väl rädda liv.” När förlaget skickade över det tänkte jag: ”Wow! Om vi räddar ett liv så var det verkligen värt det.”


Save 20% when you order the book online!
Enter promo code EEN17 at checkout.

Andra böcker i serien: Advances in Water and Wastewater Transport and Treatment.
Redaktör för serien: Amy Forsgren

1. Harmful Algae Blooms in Drinking Water: Removal of Cyanobacterial Cells and Toxins, av H.W. Walker

2. Wastewater Treatment: Occurrence and Fate of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), redaktör A.J. Forsgren

3. Membrane Bioreactor Processes: Principles and Applications, av S-H Yoon

4. Advanced Nanomaterials for Wastewater Remediation, redigerad av R.K. Gautam och M.C. Chattopadhyaya

5. Airborne Occupational Hazards in Sewer Systems, av A. Forsgren och K. Brinck

PRENUMERERA PÅ IMPELLER

Artikelserie

I fokus: Vatten- och avloppssektorns utmaningar i dag och i morgon

Börja läsa

Prenumerera på vårt nyhetsbrev